Cùng trêu chọc một lần nữa?West Ham chính thức trích dẫn Lin Gardy gần để miễn phí tham gia Agen Bola Indonesia

Chung?West Ham đã chính thức trích dẫn Lin Gardy tham gia tự do [Agen Bola Indonesia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 26 tháng 6: Lin Huang gần tham gia West Ham United! Theo Sky Sports, West Ham United đã chính thức cung cấp một hợp đồng báo giá cho Lynch’sđội