“Tiểu tiên cá” Ánh Viên: Tôi có một người để giữ trong tim, không thể cùng nhau đi hết cuộc đời

“Tiểu tiên cá” Ánh Viên: Tôi có một người để giữ trong tim, không thể cùng nhau đi hết cuộc đời

Bạn đã bao giờ yêu một người bằngtất cả những gì mình có chưa? Yêu bằng cả tâm hồn, lý trí, thời gia