bảng từ

Newcastle chi 35 triệu Bảng để chiêu mộ đồng đội cũ của Đoàn Văn Hậu【bảng từ】: Sven Botma