bỏ cuộc

bỏ cuộc

Ronaldo v ci kết ngọt ngo của kẻ khng bỏ cuộc【bỏ cuộc】:Ronaldo cũng như Hán Cao tổ Lưu Bang năm nào