Chờ SLNA làm nên kỳ tích trước Hà Nội FC

Chờ SLNA làm nên kỳ tích trước Hà Nội FC

Đánh bại được Hà Nội FC không chỉ giúp SLNA thu ngắn khoảng cách còn 6 điểm với chính đối thủ này mà