chocotaco

chocotaco

Shroud và Chocotaco tuyên bố đoạn tuyệt tình bạn sau sự việc này【chocotaco】:​Nhắc đến Shroud ai cũng