Ngắm vẻ đẹp gây thương nhớ của nữ cung thủ mở màn cho thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo

Ngắm vẻ đẹp gây thương nhớ của nữ cung thủ mở màn cho thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo

Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ mở màn cho thể thao Việt Nam khi tham dự nội dung cung 1 dây đơn nữ vào sáng 23