gà trống pháp

gà trống pháp

Php 1-0 Bỉ: G trống gy vang bi ca chiến thắng【gà trống pháp】:Trận bán kết giữa Bỉ và Pháp được định