Giulio D’Alessandro: ‘Công Phượng xứng đáng có thêm cơ hội ở châu Âu’

Giulio D’Alessandro: ‘Công Phượng xứng đáng có thêm cơ hội ở châu Âu’

– Tuyển trạch viên và đại diện cầu thủ ngày càng có ảnh hưởng với các nền bóng đá. Theo anh đâu là s