grimmmz

grimmmz

Shroud và Grimmmz đụng độ, ai sẽ thắng?【grimmmz】:​Nhắc đến những cao thủ số má nhất trong làng game