HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun quay lại Việt Nam vào khoảng trung tuần tháng 7

HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun quay lại Việt Nam vào khoảng trung tuần tháng 7

HLV Park Hang-seo và bà Choi Sang-a đã trở về nước ngày 21.6 vừa qua. Hai vợ chồng ông tổ chức lễ th