Lớp đầu tiên của Qiao ấm lên!

Linkle ra mắt đầu tiên của Qiao đã phá vỡ cánh cửa!Người bị lãng quên đã chơi Manchester United 3-1 [Judi Bola Euro 2021]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 18 tháng 8: Vào ngày 17 tháng 8, Manchester United và Berne đã ở Old Trafford và Berneli đã chơi một trận đấu ấm áp.Nửa đầu, Tottenham nổi tiếng