Liverpool run rẩy vào tứ kết nhờ được cứu bởi… Sanchez

Liverpool run rẩy vào tứ kết nhờ được cứu bởi… Sanchez

Liverpool đã bị Inter đánh bại trên sân nhà nhưng vẫn giành