UEFA Champions League-C Luoyuan Morata 92 phút Lore Juventus 2-1 Kết thúc đưa bóng cho bạn bè trong một trận bóng đá có tên

UEFA Champions League-C Luoyuan Morata 92 phút Lore Juventus 2-1 Trẻ em [đưa bóng cho bạn bè trong các trận bóng đá có tên]: Thể thao trên trang web này ngày 2 tháng 11