nigeria iceland

nigeria iceland

Iceland 0-2 Nigeria: Đại bng xanh tung cnh【nigeria iceland】:Sau hiệp 1 khó khăn, Nigeria đã có 2 bàn