the do

the do

Duy Mạnh nhận thẻ đỏ đầy nghiệt ng, Việt Nam thua ngược trước Arab Saudi【the do】:HLV Saudi Arabia cẩ