Video Pháp 3-2 Thụy Sỹ: Cơ hội trở lại cho 'cửa dưới'!

Video Pháp 3-2 Thụy Sỹ: Cơ hội trở lại cho 'cửa dưới'!

Thụy Sĩ xuống bóng bên cánh phải và Mbabu thực hiện quả tạt vào đúng tầm cho Seferovic, người tách k