xảy ra sự cố

xảy ra sự cố

Khng để xảy ra sự cố【xảy ra sự cố】:Khảo sát công tác đảm bảo ANTT phục vụ thi đấu SEA Games 31 tại N